Platby internet

Měsíční fakturace služeb probíhá vždy poslední den v kalendářním měsíci – tedy například 30.6., 31.7. atd.

Účetní systém vystaví fakturu, která je automaticky zaslána na váš e-mail, proto je důležité, abychom měli vaši aktuální e-mailovou adresu. Vydaná faktura má vždy splatnost 14 dní.

Na faktuře je uvedeno naše číslo účtu, částka a váš variabilní symbol.
Tento variabilní symbol uvádějte u každé měsíční platby, abychom mohli vaši platbu snadno přiřadit.

Vždy vyčkejte příchodu faktury za uplynulý měsíc, než zašlete platbu – pokud platbu zašlete před vydáním faktury, nemá se k čemu přiřadit. (Pokud omylem zašlete platbu příliš brzo, zavolejte nám.)

Pokud máte pevný variabilní symbol (tedy stejný na všech fakturách, většinou tomu tak je u fyzických osob), můžete si na měsíční platby nastavit trvalý příkaz. Nastavte si prosím trvalý příkaz tak, aby platba vždy odešla z vašeho účtu až po doručení faktury na váš e-mail. Trvalý příkaz tudíž můžete nastavit například tak, aby platba odešla z vašeho účtu v prvním týdnu nového měsíce (např. faktura vám přijde 30.6. a platba pro tuto fakturu odejde z vašeho účtu 5.7. – platba se takto u nás spáruje k poslední vydané faktuře).

Níže přikládáme vzor smlouvy a faktury pro snazší orientaci.

smlouva

faktura