Maintenance

Home Maintenance

Maintenance

(předplacené údržba) je doplňková služba, kterou si může sjednat jakýkoliv zákazník využívající službu internet. Cena za službu se pohybuje od 50Kč/měsíc vč. DPH v případě základních Wi-Fi antén a routerů, které používáme. Co je a co není součástí služby naleznete v následujícím přehledu.

maintenance

Služba maintenance obsahuje:

  1. Bezplatný servis předacího zařízení (Wi-Fi anténa, router), včetně napájecích zdrojů a příslušenství dodaných výrobce.
  2. Bezplatný výjezd servisního technika (doprava).
  3. Periodický upgrade na nejnovější firmware a vzdálené nastavení dle požadavků zákazníka.
  4. Řešení problémů, které se objevují v případě rušení v bezdrátovém pásmu 5GHz.

Služba maintenance neobsahuje:

  1. Služba se netýká vnitřní sítě zákazníka (tedy obecně všeho co je připojené za předací zařízení poskytovatele RVTECH) – konkrétně se jedná o:  Počítače, notebooky, vnitřní wifi routery, switche, kamerové systémy a ostatní ICT vybavení.
  2. Přepěťových ochran a záložních zdrojů (ETH, UPS).
  3. Do služby maintenance nelze převzít prvky pořízené zákazníkem – předací zařízení vždy dodá a nastaví technik poskytovatele RVTech s.r.o.

Zařízení převzaté do předplacené údržby musí být instalováno dle platných předpisů a norem. V případě instalace Wi-Fi antény by měl zákazník zajistit adekvátní stavební připravenost pro instalaci těchto zařízení. (Př: zajištění hromosvodné soustavy dle aktuálních platných norem, instalaci přepěťových ochran do kterých budou zapojeny prvky ICT atd.).

V případě bližších informací ohledně služby maintenance se neváhejte obrátit na dispečink nebo na náš firemní email.

RVTech s.r.o.