Platby internet

!!! UPOZORŇUJEME – veškeré práce spojené s ručním dopárováním plateb, vrácením plateb, dohledáváním plateb, komunikace s účetní a další činnosti, které zaberou mnoho času, jsou jednorázově zpoplatněny částkou 300Kč vč. DPH dle platného ceníku. Proto si prosím nastavte automatické platby dle návodu níže. !!!

  • Měsíční fakturace služeb probíhá vždy poslední den v kalendářním měsíci – tedy například 30.6., 31.7. atd.
  • Účetní systém vystaví fakturu, která je automaticky zaslána na váš e-mail, proto je důležité, abychom měli vaši aktuální e-mailovou adresu. Vydaná faktura má vždy splatnost – prosím dodržujte ji.
  • Na faktuře je uvedeno naše číslo účtu, částka a váš variabilní symbol.
    Tento variabilní symbol uvádějte u každé měsíční platby, abychom mohli vaši platbu automaticky přiřadit.
  • Vždy vyčkejte příchodu faktury za uplynulý měsíc, než zašlete platbu – pokud platbu zašlete před vydáním faktury, nemá se k čemu přiřadit – je nutné pak provést ruční dopárování plateb.
  • Pokud máte pevný variabilní symbol (tedy stejný na všech fakturách, většinou tomu tak je u fyzických osob), můžete si na měsíční platby nastavit trvalý příkaz. Nastavte si prosím trvalý příkaz tak, aby platba vždy odešla z vašeho účtu až po doručení faktury na váš e-mail. Trvalý příkaz tudíž můžete nastavit například tak, aby platba odešla z vašeho účtu v prvním týdnu nového měsíce (např. faktura vám přijde 30.6. a platba pro tuto fakturu odejde z vašeho účtu 5.7. – platba se takto u nás spáruje k poslední vydané faktuře).
  • V případě, že nám zašlete chybnou platbu (špatný VS, chybná částka, dříve než je vystaven daň doklad) a budete chtít tyto prostředky vrátit – vygenerujte ve Vaší bance potvrzení o převodu a zašlete je na email info@rvtech.cz, kde budou následně předány účetní – upozorňujeme, že tento čas je placený a to jednorázovou částkou 300Kč vč. DPH a zahrnuje čas backoffice, účetní a administrativu spojenou se zpracováním požadavku.

Níže přikládáme vzor smlouvy a faktury pro snazší orientaci.

smlouva

faktura